רישום לערבית מדוברת חיפה - רמה 2 - שלישי ערב (סתיו 21-22)

לשיעור ניסיון בעלות 100 ש"ח בחרו באופציה "דמי הרשמה". יקוזז מעלות הקורס המלא.