רישום לצרפתית מתחילים ת"א - ראשון וחמישי אחהצ (קיץ 2021)

לשיעור ניסיון בעלות 100 ש"ח בחרו באופציה "דמי הרשמה". יקוזז מעלות הקורס המלא.