רישום לצרפתית רמה 3 ת"א - ראשון וחמישי אחהצ (קיץ 2021)