רישום לצרפתית רמה 2 ת"א - ראשון וחמישי ערב (קיץ 2021)