רישום לצרפתית מתחילים ת"א - ראשון ורביעי ערב (קיץ 2021)