רישום ל2023-2024 נעלה - מחול מודרני

ימי ד תוספת מחול מודרני נבחרות 18:45-19:30


עלות: 170 ש"ח לחודש (לבנות בשילוב מסלול בסיסי)

עלות :220 שח מסלול רגיל חד שבועי.