רישום לבי"ס אמירים טכנוטריק יום ב' 13:45-14:45 21/22

ילדי צהרון בי"ס + כיתות ד1+ד3