רישום לבי"ס הנדיב טכנוטריק יום ג' 12:45-13:45 21/22

כיתות א-ד (אשר לא נמצאים בצהרון בי"ס)