רישום לבי"ס קיסריה טכנוטריק - יום ה' 17:00-18:00- 21/22

לכיתות ג-ד