רישום לבתי הספר סיגליות-טכנוטריק-קבוצה 2-צהרון

שעות החוג 14:30-15:30