₪650 כרטיסייה 10 שיעורים - תוקף לחצי שנה

 • 10 כניסות/ניקובים
 • בתוקף ל- 6 חודשים

₪550 כרטיסיית סטודנט 10 שיעורים - תוקף לחצי שנה

 • 10 כניסות/ניקובים
 • בתוקף ל- 6 חודשים

₪360 כרטיסייה 5 שיעורים - תוקף ל-3 חודשים

 • 5 כניסות/ניקובים
 • בתוקף ל- 3 חודשים

₪320 כרטיסיית סטודנט 5 שיעורים - תוקף ל-3 חודשים

 • 5 כניסות/ניקובים
 • בתוקף ל- 3 חודשים

₪80 שיעור בודד

 • 1 כניסות/ניקובים
 • ללא תוקף

₪1,530 מנוי חד שבועי חצי שנתי

 • 26 כניסות/ניקובים
 • בתוקף ל- 6 חודשים

₪2,820 מנוי חד שבועי שנתי

 • 52 כניסות/ניקובים
 • בתוקף ל- 12 חודשים

₪2,460 מנוי דו שבועי חצי שנתי

 • 52 כניסות/ניקובים
 • בתוקף ל- 6 חודשים

₪4,620 מנוי דו שבועי שנתי

 • 104 כניסות/ניקובים
 • בתוקף ל- 12 חודשים

₪1,380 מנוי חופשי חודשי תלת חודשי

 • בתוקף ל- 3 חודשים

₪2,640 מנוי חופשי חודשי חצי שנתי

 • בתוקף ל- 6 חודשים

₪4,860 מנוי חופשי חודשי שנתי

 • בתוקף ל- 12 חודשים

₪1,140 מנוי סטודנט חופשי חודשי תלת חודשי

 • בתוקף ל- 3 חודשים

₪2,130 מנוי סטודנט חופשי חודשי חצי שנתי

 • בתוקף ל- 6 חודשים

₪3,960 מנוי סטודנט חופשי חודשי שנתי

 • בתוקף ל- 12 חודשים

₪600 חופשי חודשי חד פעמי

 • בתוקף ל- 1 חודשים

₪1,335 מנוי דו שבועי תלת חודשי

 • 26 כניסות/ניקובים
 • בתוקף ל- 3 חודשים

₪840 מנוי חד שבועי תלת חודשי

 • 13 כניסות/ניקובים
 • בתוקף ל- 3 חודשים

₪35 שיעור יוגה בזום

 • 1 כניסות/ניקובים
 • ללא תוקף

₪750 כרטיסיה 10 שיעורים - ללא הגבלת תוקף

 • 10 כניסות/ניקובים
 • ללא תוקף

₪380 כרטיסיה 5 שיעורים - ללא הגבלת תוקף

 • 5 כניסות/ניקובים
 • ללא תוקף

₪650 כרטיסיית סטודנט 10 שיעורים - ללא הגבלת תוקף

 • 10 כניסות/ניקובים
 • ללא תוקף

₪350 כרטיסיית סטודנט 5 שיעורים - ללא הגבלת תוקף

 • 5 כניסות/ניקובים
 • ללא תוקף