כרטיסייה 10 שיעורים - תוקף לחצי שנה ₪650

 • 10 כניסות/ניקובים
 • בתוקף ל- 6 חודשים
בחר

כרטיסיית סטודנט 10 שיעורים - תוקף לחצי שנה ₪550

 • 10 כניסות/ניקובים
 • בתוקף ל- 6 חודשים
בחר

כרטיסייה 5 שיעורים - תוקף ל-3 חודשים ₪360

 • 5 כניסות/ניקובים
 • בתוקף ל- 3 חודשים
בחר

כרטיסיית סטודנט 5 שיעורים - תוקף ל-3 חודשים ₪320

 • 5 כניסות/ניקובים
 • בתוקף ל- 3 חודשים
בחר

שיעור בודד ₪80

 • 1 כניסות/ניקובים
 • ללא תוקף
בחר

מנוי חד שבועי חצי שנתי ₪1,530

 • 26 כניסות/ניקובים
 • בתוקף ל- 6 חודשים
בחר

מנוי חד שבועי שנתי ₪2,820

 • 52 כניסות/ניקובים
 • בתוקף ל- 12 חודשים
בחר

מנוי דו שבועי חצי שנתי ₪2,460

 • 52 כניסות/ניקובים
 • בתוקף ל- 6 חודשים
בחר

מנוי דו שבועי שנתי ₪4,620

 • 104 כניסות/ניקובים
 • בתוקף ל- 12 חודשים
בחר

מנוי חופשי חודשי תלת חודשי ₪1,380

 • בתוקף ל- 3 חודשים
בחר

מנוי חופשי חודשי חצי שנתי ₪2,640

 • בתוקף ל- 6 חודשים
בחר

מנוי חופשי חודשי שנתי ₪4,860

 • בתוקף ל- 12 חודשים
בחר

מנוי סטודנט חופשי חודשי תלת חודשי ₪1,140

 • בתוקף ל- 3 חודשים
בחר

מנוי סטודנט חופשי חודשי חצי שנתי ₪2,130

 • בתוקף ל- 6 חודשים
בחר

מנוי סטודנט חופשי חודשי שנתי ₪3,960

 • בתוקף ל- 12 חודשים
בחר

חופשי חודשי חד פעמי ₪550

 • בתוקף ל- 1 חודשים
בחר

מנוי דו שבועי תלת חודשי ₪1,335

 • 26 כניסות/ניקובים
 • בתוקף ל- 3 חודשים
בחר

מנוי חד שבועי תלת חודשי ₪840

 • 13 כניסות/ניקובים
 • בתוקף ל- 3 חודשים
בחר

שיעור יוגה בזום ₪35

 • 1 כניסות/ניקובים
 • ללא תוקף
בחר

כרטיסיה 10 שיעורים - ללא הגבלת תוקף ₪750

 • 10 כניסות/ניקובים
 • ללא תוקף
בחר

כרטיסיה 5 שיעורים - ללא הגבלת תוקף ₪380

 • 5 כניסות/ניקובים
 • ללא תוקף
בחר

כרטיסיית סטודנט 10 שיעורים - ללא הגבלת תוקף ₪650

 • 10 כניסות/ניקובים
 • ללא תוקף
בחר

כרטיסיית סטודנט 5 שיעורים - ללא הגבלת תוקף ₪350

 • 5 כניסות/ניקובים
 • ללא תוקף
בחר