₪80 שיעור בודד

 • 1 כניסות/ניקובים
 • ללא תוקף

₪650 כרטיסיה 10 שיעורים - תוקף לחצי שנה

 • 10 כניסות/ניקובים
 • בתוקף ל- 6 חודשים

₪1,380 מנוי חופשי חודשי תלת חודשי

 • בתוקף ל- 3 חודשים

₪4,620 מנוי דו שבועי שנתי

 • 104 כניסות/ניקובים
 • בתוקף ל- 12 חודשים

₪1,530 חד שבועי חצי שנתי

 • 26 כניסות/ניקובים
 • בתוקף ל- 6 חודשים

₪840 חד שבועי תלת חודשי

 • 13 כניסות/ניקובים
 • בתוקף ל- 3 חודשים

₪40 שיעור נסיון

 • 1 כניסות/ניקובים
 • ללא תוקף