Tel: 072-2433222 - Mail: contact@tandemwise.com

הפקת חשבוניות באינטרנט

אישור רישום תוכנה מס' 187601
תוכנה רשומה ברשות המיסים
שירות פלנדו מאפשר להפיק מסמכים חשבונאיים באמצעות תוכנת בילר של חברת טאנדמוייז,
תוכנה רשומה ברשות המיסים (בילר, מספר אישור 187602)
הפקת מסמכים חשבונאיים
פלנדו מאפשר לכם לנהל את הלקוחות ואת החיובים במקום אחד, באמצעות ממשק נוח ואינטואיטיבי.

סוגי המסמכים הניתנים להפקה באמצעות פלנדו:
  • חשבונית מס
  • חשבונית מס קבלה
  • קבלה
  • חשבונית מס זיכוי
  • חשבונית עסקה
  • הצעת מחיר
  • הזמנת עבודה
  • תעודת משלוח
חתימה דיגיטלית והפצת מסמכים במייל
פלנדו מאפשר לכם לחתום את המסמכים באמצעות חתימה דיגיטלית מאובטחת, ולהפיצם ללקוחותיכם במייל בהתאם לסעיף 18(ב) להוראות ניהול ספרים.
אפשרות זו תחסוך לכם עשרות שקלים מדי חודש ע"י צמצום הוצאות הדיוור בדואר ישראל.
הפקת מסמכים בתיק הלקוח
במסגרת תיק הלקוח הכולל, פלנדו מאפשר לראות באופן מובלט ומיידי בעת הכניסה לתיק הלקוח, אילו מסמכים כבר הופקו ואילו מסמכים יש להפיק כעת, לדוגמא הפקת קבלה עבור תשלום שזה עתה תועד בתיק, או הפקת חשבונית עבור צ'ק דחוי שמועד פרעונו הגיע.
סליקת כרטיסי אשראי
פלנדו מאפשר סליקת כרטיסי אשראי מתוך כרטיס הלקוח באמצעות ממשק סליקה מאובטח של חברת פלאקארד, התשלום מתועד אוטומטית בפלנדו ולאחר הסיום המוצלח של פעולת הסליקה ניתן להפיק קבלה/חשבונית קבלה עבור התשלום בלחיצה אחת.
חשבוניות ריטיינר
פלנדו מציע פתרון יעודי לניהול חיובי לקוחות הריטיינר, כולל אפשרות להגדרת תדירות החיוב, סכום החיוב, נוסח החיוב, סוג המסמך (חשבונית מס/חשבונית מס קבלה) ועוד.
הפקת מסמכים בתיק הפרוייקט
מלאכת הפקת הצעות מחיר, הזמנות עבודה וחשבוניות פרוייקט אף פעם לא היתה פשוטה כל כך, פלנדו מציע מעבר בקליק משלב ניסוח חבילות בעבודה בפרוייקט לשלב הפקת המסמכים.
דוחות
בנוסף, פלנדו מספק ממשק דוחות נוח המאפשר לפלח את נתוני המסמכים אשר הופקו על סמך פרמטרים שונים, לייצא נתונים לאקסל,
ולהפיק פלט נתונים במבנה קבצים אחיד עבור רשויות המיסוי.