שם הקבוצה תאור סניף סוג תחילת פעילות סיום פעילות מחיר פעולות
אביב ת"א ג-ד 2019  תל אביב          הרשם  
אביב ת"א ה-ו 2019  תל אביב          הרשם  
אלומות ג-ד 2019  תל אביב          הרשם  
אלומות ה-ו 2019  תל אביב          הרשם  
ארן ג-ד 2019  תל אביב          הרשם  
ארן ה-ו 2019  תל אביב          הרשם  
בבלי ג-ד 2019  תל אביב          הרשם  
בבלי ה-ו 2019  תל אביב          הרשם  
יהודה המכבי ג-ד 2019  תל אביב          הרשם  
יהודה המכבי ה-ו 2019  תל אביב          הרשם  
מגן ג-ד 2019  תל אביב          הרשם  
מגן ה-ו, 2019  תל אביב          הרשם  
רמת אביב ג' ג-ד 2019  תל אביב          הרשם  
רמת אביב ג' ה-ו 2019  תל אביב          הרשם  
תיכונט ז-ט 2019  תל אביב          הרשם  
אדרת ז-ח 2019  בת ים          הרשם  
ניצנים חולון ג-ד 2019  חולון          הרשם  
ניצנים חולון ה-ו 2019  חולון          הרשם  
תיכון אילון ז-ט 2019  חולון          הרשם  
הרצוג ג-ד 2019  נתניה          הרשם  
הרצוג ה-ו 2018  נתניה          הרשם  
רבין נתניה ג-ד 2019  נתניה          הרשם  
רבין נתניה ה-ו 2019  נתניה          הרשם  
רועי קליין ג-ד 2019  נתניה          הרשם  
רועי קליין ה-ו 2019  נתניה          הרשם  
מספר פריטים שנמצאו: 108