Tel: 072-2433222 - Mail: contact@tandemwise.com

ניוזלטר ומסרונים

דיוור אלקטרוני
שירות פלנדו כולל מודול דיוור המאפשר לכם לעמוד בקשר עם הלקוחות באמצעות משלוח הודעות דואר אלקטרוני / ניוזלטרים.
שני המרכיבים המרכזיים במודול הדיוור הם העלונים (התוכן הנשלח) וקבוצות הדיוור. בצד העלונים המערכת מאפשרת לקלוט תבניות ולעשות בהן שימוש חוזר, או לבנות עלונים פשוטים באופן עצמאי באמצעות עורך טקסט עשיר. את קבוצות הדיוור ניתן לבנות בצורה קלה דרך מנגנון הדוחות, ובנוסף ניתן להוסיף/להסיר אנשי קשר באופן פרטני דרך טופס עדכון איש הקשר.

מודול הדיוור האלקטרוני מאפשר את הפונקציות הבאות:
  • הגדרת קבוצות ענין
  • בניית עלונים/ניוזלטרים
  • משלוח דיוור לקבוצות
  • מעקב פתיחות
  • הגדרת קבוצות על סמך נתוני פתיחות
  • קליטת בקשות הסרה מרשימות תפוצה
מסרוני טקסט SMS
לצד מנגנון הדיוור האלקטרוני פלנדו מאפשר לקיים תקשורות מול הלקוחות באמצעות כלי המסרון / SMS,
כאשר כל מסרון אשר נשלח ללקוח גם נרשם בתיקו כרשומת פעילות לצד סוגי האינטראקציה האחרים.

לקוחות פלנדו יכולים להצטייד בחבילת מסרונים ולעשות בה מספר שימושים:
  • משלוח יזום פרטני ללקוח נבחר
  • משלוח יזום לקבוצות
  • משלוח אוטומטי ללקוחות על סמך הגדרת חוקי פעולות