Tel: 072-2433222 - Mail: contact@tandemwise.com

שירות פלנדו - מסך ניהול לקוחות

מסך ניהול הלקוחות
מסך עבודה מרכזי במערכת CRM המאפשר לעבוד על רשימת הלידים והלקוחות באופן יעיל ושיטתי בהתאם לחתכים שונים.
דרך מסך זה ניתן לזהות בקלות את הלקוחות הדורשים פנייה/טיפול/מעקב באמצעות מנגנון סינון נוח המאפשר איתור לפי שם, סטטוס, פעולה הבאה, איש צוות אחראי, מקור הגעה ועוד.
הלקוחות במסך זה מוצגים בברירת המחדל על פי סדר הגעתם (האחרון שנוצר מופיע ראשון) על מנת להבטיח את המענה המהיר ללידים חדשים.
בפן התצגותי, המערכת מאפשרת להגדיר בדיוק אילו מאפיינים יוצגו עבור כל שורת לקוח בתצוגה הרשימתית.

יתרונות מסך הלקוחות:
  • עבודה יעילה ושיטתית מול רשימות גדולות של לידים ולקוחות
  • יכולת עדכון פעילויות וסטטוסים מתוך הרשימה ללא צורך לעבור לתיק הלקוח
  • אפשרויות פילוח דינמיות המאפשרות להגדיר בכל פעם את הקבוצה של הלקוחות מולה רוצים לעבוד
טופס עדכון מהיר
מתוך מסך הלקוחות ניתן להקליק ולעבור לתיק הלקוח, לפתוח את כרטיס הלקוח לעריכה או לפתוח טופס עדכון מהיר לביצוע פעולות מתוך הדף הרשימתי.
דרך טופס העדכון המהיר ניתן לעדכן את סטטוס הלקוח, סטטוס התהליך, איש צוות אחראי, פעולה הבאה, תאריך פעולה הבאה, לתעד רשומת פעילות כדוגמת סיכום שיחה או ניסיון שיחה וליצור משימה למעקב.