Tel: 072-2433222 - Mail: contact@tandemwise.com

סליקת כרטיסי אשראי והוראות קבע (מס"ב)

סליקת כרטיסי אשראי באמצעות פלנדו
את שירות פלנדו ניתן לממשק למסוף סליקה של חברות פלאקארד, טרנזילה וקארדקום.
חיבור זה מאפשר לסלוק את הלקוחות ישירות מתוך תיק הלקוח ולהשלים את הפעולה עם ההפקת חשבונית-מס/קבלה.
חיבור מסוף הסליקה לפלנדו כרוך בתוספת למחיר השירות החודשי.

סוגי הסליקה המתאפשרים:
  • סליקה רגילה
  • סליקה ברכישה חוזרת
  • סליקה אוטומטית של מנויים
  • חיוב מנויים באמצעות חיובים על פי הרשאה (הוראות קבע - מס"ב)
סליקה רגילה
את פעולה סטנדרטית זו מתחילים בתיק הלקוח עם ציון הסכום לחיוב (לפני או כולל מע"מ) ומועברים לדף תשלום מאובטח בו משלימים את פרטי הכרטיס באופן ידני או באמצעות קורא שפתיים.
בהשלמת חיוב מוחזר המשתמש לתיק הלקוח ממנו ניתן להפיק את החשבונית/קבלה בקליק אחד.
סליקה ברכישה חוזרת
עבור לקוחות אשר מבצעים רכישות חוזרות באמצעות כרטיס אשראי, המערכת מציעה אפשרות לבצע חיוב נוסף על בסיס הכרטיס המוכר במערכת.
פונקציה זו מתאפשרת באמצעות Token המתקבל ממסוף הסליקה, מבלי לשמור את פרטי הכרטיס במערכת ה-CRM.
סליקה אוטומטית של מנויים
שירות פלנדו מאפשר לנהל הוראות קבע בכרטיס אשראי לחיוב אוטומטי של מנויים.
במסגרת תכונה זו ניתנת האפשרות להגדיר על הלקוח את סכום החיוב, מחזור החיוב (חודשי/רבעוני/שנתי) ואת המלל לחשבונית.
בגין החיוב נשלחת ללקוח חשבונית במייל, ובמקרה של כשל חיוב המערכת שולחת הודעה ומבצעת מספר ניסיונות חוזרים בימים העוקבים.
חיוב מנויים באמצעות חיובים על פי הרשאה (הוראות קבע - מס"ב)
שירות פלנדו מאפשר לנהל הוראות קבע המבוססות על הרשאות לחיוב חשבון.
לאחר בחירת אפשרות חיוב זו המערכת מאפשרת להגדיר את פרטי הבנק,סניף ומספר החשבון של הלקוח בנוסף לפרטי החיוב (מחזור חיוב ופרטי חשבונית). בגין החיוב נשלחת ללקוח חשבונית במייל, ובמקרה של כשל חיוב המערכת שולחת הודעה ומבצעת מספר ניסיונות חוזרים בימים העוקבים. אפשרות זו דורשת מסוף של חברת טרנזילה.