Tel: 072-2433222 - Mail: contact@tandemwise.com

רישום משתתפים לקבוצות, כרטיסיות ותשלומים

רישום לחוגים וקבוצות
שירות פלנדו מאפשר לכם לנהל בצורה נוחה ויעילה את רישום המשתתפים לקבוצות.
פעולת רישום מתבצעת מתוך תיק התלמיד. בעת רישום יש לציין את הקבוצה אליה רושמים מתוך רשימת הקבוצות הפעילות, את מוד הרישום (ראו הסבר בהמשך), את סטטוס ההשתתפות ואת סטטוס התשלום.
את התשלומים המוזנים בכרטיס הלקוח ניתן לקשר לרישום, מה שמאפשר למערכת לעדכן את סטטוס התשלום בהתאמה ומאפשר ולהציג את סך התקבולים אשר התקבלו למול הרישום.
אותו עקרון תופס לגבי תשלומים המתקבלים בעת רישום עצמי של המשתתפים הנעשה דרך פורטל השירות העצמי.

פלנדו תומך בשלושה מודים של רישום משתתפים:
  • רישום רגיל
  • מנוי תקופתי
  • מנוי כרטיסיות
רישום רגיל
הרישום הרגיל מתאים למקרים בהם המשתתף נרשם לחוג/קורס בשלמותו,
המחיר הנקוב בעת הרישום משקף את מלוא העלות עבור ההשתתפות.
מנוי תקופתי
הרישום למנוי תקופתי מתאים למקרים בהם המשתתף נרשם לחוג/קורס עד תאריך מסוים,
המחיר הנקוב בעת הרישום משקף את העלות עבור התקופה המוגדרת.
מנוי כרטיסיות
באמצעות מנגנון הכרטיסיה ניתן לאפשר למשתתפים לשלם מראש עבור מספר מפגשים מוגדר,
בצד המערכתי, בכל עת בה מסכמים נוכחות בפעילות, המערכת מחייבת את מנוי הכרטיסיה בניקוב ומספקת התראות על כרטיסיות אשר עומדות להסתיים או כאלה שכבר בחריגה.